Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
54.11 KB
2008-04-18 08:07:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
295
2202
Rövid leírás | Teljes leírás (7.12 KB)

Újudvar - Zala megye földrajzi nevei - 554-557. oldal

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Zala megye földrajzi nevei
Közreműködő: Papp László (1924) (szerk.) ; Végh József (1921) (szerk.) ; Markó Imre Lehel (gyűjt.) ; Ödög Ferenc (1933) (gyűjt.) ; Kerecsényi Edit (1927-2006) (gyűjt.)
Szerz. közl.: [szerk. Papp László, Végh József] ; [közzétette Markó Imre Lehel, Ördög Ferenc, Kerecsényi Edit]
Kiadás: Zalaegerszeg : Zala M. Tcs., 1964
ETO jelzet: 809.451.1-311(439.121) ; 801.311(439.121) ; 914.391.21(083.86)
Szakjelzet: 800
Cutter: Z 19
Oldalszám: 737 p.
UK azon.: 650947


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


232. ÚJUDVAR

232. ÜJ UDVAR

Újudvar, Újudvaron, Ujudvarru, Újudvarra. — T: 2848, L: 1261.
1. Tóka-telep. Valamikor kenderáztató hely volt. 2. Mici-kut K 3. Zsilip : Viszfogó : Zug-gó Vízgyűjtő 4. Cigán-házi horgos Ho 5. Örek-falu Fr 6. Örek-hégyi ut : Hegy ut Ű 7. Cinki--kut K. Cinki nevűről. 8. Maort ut Ű. Az új MAORT telephez vezet. 9. Balok-kérészt Ke. Balog nevűről. 10. Gönc-kérészt Ke. Göncz nevűről. 11. Templom-melletti ut : Horgos : Szenyégető Ho. Az út beszögellésénél szoktak a kovácsok szenet égetni. 12. Pókó-hid Híd. Pókó nevűről. 13. Dalosi ut Ú. A Dalos-hegyre vezet. 14. Amérikás-kérészt Ke. Az Amerikába kivándoroltak állíttatták. 15. Mérlekházi-kut K. A mérlegház mellett van. 16. Di-Pista-kut K. Düh István nevűről. 17. Maort ut Ű. A régi MAORT telephez vezet. 18. Horvát-hid : Pa-tnk-hid Híd 19. Iskola-kut K. Az iskola udvarán volt. 20. Csapás [Petöji Sándor utca] U
21. Újfalu : Postaut : Országút [Ország út] Ű.
Üj település, az országút két oldalán terül el.
22. Fö ut [Fő ut] Ű 23. Berkényés-kut K. Ber-
kenyés nevűről. 24. Berkényés-hid Híd. Ber-
kenyés nevűről. 25. Kisek higgya Híd. Kis ne
vűről. 26. Pásztorház. Itt laktak a pásztorok.
27. Andri-kérészt : Cigán-házi-kérészt Ke. Andri
nevűről. 28. Patag-gát : Viz-gát : Viszfogó Gát

29. Domonkos-kérészt Ke. Domonkos nevűről.
30. Cigán-kut K 31. Cigán szer : Cigány szer :
Ószér Fr
32. Orosztonyi-ut Ü 33. Pityér-part Szarka-Bagota [Puszta szarka Bagota] Ds, e, sz. Csak a madarak trágyázták. 34. Főső-Csibik : Fölső-Csibik : Félső-Csibik D, e 35. Csancsar--ház S, e. Valamikor erdősház volt itt. 36. Gó-zon-erdő D, e. Gózon nevű egykori tulajdonosáról. 37. Szentétyházi-ódal D, e 38. Kama-rális D, e 39. Hét-határ : Csibik [Csibik] Ds, e. Hét község határa találkozik itt. 40. Ósó-Csi-bik : Alsó-Csibik D, e 41. Mestér-rét : Mestér--berék S, r. Egyházi javadalmi föld volt. 42. Szük-főd [Nyires mező] Ds, sz. Régen itt nyírfás legelő volt, és amikor feltörték, csak szűk kis darab jutott a gazdáknak. 43. Kerülő Ds, sző, gy, sz. Az erdőkerülő lakott itt. 44. Berek : Kógyár-berék S, Mf, r 45. Közös-lap S, 1. Régi szokásjog szerint itt mindenki itathatta, legel-

tethette az állatait. 46. Főső-Hójsza : Fölső--Hójsza D, sz 47. Kerülő [Kerülő puszta] Lh, Ds, sz 48. Gacsó [Ivánka rét] S, r. Gacsó nevű egykori tulajdonosáról. \' 49. Gál-gyöpp [Gál gyepe] S, sz, r. Gál nevű egykori tulajdonosáról. 50. Kanáris [Principális csatorna] Csa 51. Alsó--rét : Ősó-rét S, r 52. Mise-fa Vadkörtefa. Alatta tartották a szabadtéri misét. 53. Román-gödör G, e 54. Küvágó : Kivágó [Kővágó] D, sző, sz, e. Valamikor itt követ bányásztak. 55. Bagota D, sz, e 56. Mise-ut : Ungori-gya-logut Gyalogút. Ungorból Üj udvarra vezet. 57. Uj ucca U 58. Morgány [Morgány puszta] Lh 59. Bagota-parag D, csemetés 60. Balok-kérészt Ke. Balog nevűről. 61. Uj-hégy D, sző. Ujabb telepítésű szőlőhegy. 62. Lovorda. Itt volt az uradalom lovardája. 63. Ösó-Hójsza : Alsó--Hójsza D, sz 64. Csentő D, 1 65. Pajtás-kert M. Az uradalom szérűskertje volt itt. 66...